Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

Ο Ιερομόναχος Ειρηναίος Γεωργάντης μιλάει για τον Άγιο Παΐσιο

«Χαίρε, χαράν, ειρήνην ο έχων· χαίρε, δ’ ημίν ο ταύτα παρέχων. Χαίροις, πάτερ Πορφύριε»

ΨΑΛΜΟΣ 9ος: Για να πάψουν να σε φοβερίζουν οι δαίμονες στον ύπνο σου ή με φαντασίες την ημέρα

Εξομολογήσομαι σοι, Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσια σου. Ευφρανθήσομαι και αγαλλιάσομαι εν σοι, ψαλώ το ονόματι σου, ΄Υψιστε. Εν τω αποστραφήναι τον εχθρόν μου εις τα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου.
Ότι εποίησας την κρίσιν μου και την δίκην μου· εκάθισας επί θρόνου ο κρίνων δικαιοσύνην. Επετίμησας έθνεσι και απώλετο ο ασεβής· το όνομα αυτού εξήλειψας εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος.

Δόξα Σοι, Χριστέ ο Θεός ημών, η ελπίς ημών, δόξα Σοι

Iisus Hristos,ortodox!

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Άγιε του Θεού Ραφαήλ, πρέσβευε υπέρ ημών

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α´. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τῆς Ἰθάκης τὸν γόνον καὶ τῆς Λέσβου τὸ καύχημα, Ὀσιομαρτύρων τὴν δόξαν, Ῥαφαὴλ εὐφημήσωμεν, ἀρτίως γὰρ ἡμῖν φανερωθείς, ἰάματα πηγάζει τοῖς πιστοῖς, καὶ κατ’ ὄναρ καὶ καθ’ ὕπαρ ὑπερφυῶς ὀπτάνεται τοῖς κράζουσι· Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐκπληροῦντι διὰ σοῦ, ἡμῶν τὰ αἰτήματα.

Πνευματικές συμβουλές από τον Γέροντα Σεραφείμ Αγιαννανίτη

Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
– Τι θυμάσθε, Γέροντα Σεραφείμ, από τη ζωή των Γεροντάδων σας στην παρούσα Καλύβη των Αγίων Πάντων;
– Ήσαν ασκητικοί και αγωνιστές μοναχοί. Ήσαν αυστηροί. Επέμεναν περισσότερο στους σωματικούς κόπους και στην υπακοή. Μουλάρια αγοράσαμε το 1967 και μέχρι τότε, δηλαδή επί 20 περίπου χρόνια, μεταφέραμε τα πάντα στις πλάτες μας από την παραλία.

Η Οσιακή μορφή της Ι. Μ. Κουδουμά: Μοναχός Ιωακείμ Αντωνάκης («Ιωακειμάκι» ή «Καλογεράκι»)

 Γιά τόν χαρισματικό αυτό Όσιο Μοναχό υπάρχει ακόμα ή εξής διήγηση:
Μετά τήν κοίμηση τών Αγίων Κτιτόρων, ό κόσμος είχε σέ μεγάλη ευλάβεια τό «Ίωακειμάκι», όπως είδαμε, διότι είχε καταλάβει και τίς άρετές του και τό διορατικό του χάρισμα.
Θέλησε κάποτε ένας προσκυνητής άπό τόν Κρουσώνα, πού τόν έλεγαν Μανώλη Τσικαντήλη νά επισκεφτεί στον Κουδουμά τό Ίωακειμάκι, διότι είχε σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα. Ή γυναίκα του ήταν στείρα και έξ αιτίας τής ατεκνίας αύτής δεν τήν ήθελε καθόλου ή μητέρα του, γι’ αυτό και ύπέφερε τό ανδρόγυνο. 

Ὁ Γέροντας Ἐλπίδιος Χασάπης (1913-1983)

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου
Προδημοσίευση τοῦ προλόγου τοῦ βιβλίου «Ὁ ὅσιος Γέροντας Ἐλπίδιος Χασάπης (1913-1983)» ποὺ θὰ κυκλοφορήσει ἀπὸ τὴν ἱερὰ μονὴ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀροῦντα.
Εἶναι ἀναμφίβολο γεγονὸς ὅτι ὁ ἐκπνεύσας εἰκοστὸς αἰώνας μᾶς ζωοποιεῖ μὲ τὸ πλῆθος τῶν ἁγιασμένων προσώπων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ποὺ ἀφειδώλευτα μᾶς προσέφερε. Καί, ὅλως παραδόξως, ὁ αἰώνας αὐτός, ποὺ χαρακτηρίσθηκε ὡς αἰώνας ἀθεΐας, σαρκολατρείας,

Άγιος Παΐσιος: Οι άγιοι Ιωακείμ και Άννα είναι το απαθέστερο ζευγάρι

Οι Άγιοι Θεοπάτορες μετά από θερμή προσευχή στον Θεό να τους χαρίσει παι­δί, συνήλθαν όχι από σαρκική επιθυμία, άλλα από υπακοή στον Θεό. Aυτό το γεγονός το είχα ζήσει στο Σινά.
-Γέροντα, πέστε μας για την Άγια Άννα και τον Άγιο Ιωακείμ, τους Θεοπάτορες.
– Από μικρός είχα σε μεγάλη ευλάβεια τους Αγίους Θεοπάτορες. Μάλιστα είχα πει σε κάποιον ότι, όταν με κάνουν καλόγερο, θα ήθελα να μου δώσουν το όνομα Ιωακείμ. Πόσα οφείλουμε σ’ αυτούς! Οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα είναι το απαθέστερο ανδρόγυνο που υπήρξε ποτέ.

Ὁμιλία, σὺν Θεῷ ἁγίῳ, εἰς τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Δεκάτης (Ι´) Κυριακῆς τοῦ Λουκᾶ (Λουκ. 13, 10-17)

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ
Στὴ σημερινὴ σύντομη Εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί, παρουσιάζεται μὲ ἐνάργεια ἕνα θαῦμα τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, ἐνῶ στηλιτεύεται παράλληλα ἀπὸ τὸν θαυματουργὸ Θεάνθρωπο ἕνα 
μεγάλο καὶ ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνο πάθος. Τὸ θαῦμα ἀφορᾶ στὴ θαυμαστὴ θεραπεία μιᾶς συγκύπτουσας γυναίκας, καὶ τὸ πάθος, ποὺ ἐντονώτατα καταδικάζεται ἀπὸ τὸν Χριστό, εἶναι ἡ ὑποκρισία.

Ανακοίνωση: Αγρυπνία επί τη μνήμη του αγίου Σπυρίδωνος επ. Τριμυθούντος του θαυματουργού

Φέρεται εις γνώση των ευσεβών χριστιανών ότι τη, Δευτέρα 11 προς Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, 2017 και ώρα 8:00 μ.μ. θα τελεσθεί στο ιερό ησυχαστήριο του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ, στη Σκουριώτισσα, 
Άγιος Σπυρίδων, ιερά μονή Αγίου Σπυρίδωνος 
κατεχ. Τρεμετουσιά
Αγρυπνία επί τη μνήμη του αγίου Σπυρίδωνος επ. Τριμυθούντος του θαυματουργού. Της ιεράς ακολουθίας της αγρυπνίας θα προστεί ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος.

Ἐπί τό ἔργον οἱ ἀποδομητές τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

Οι αποδομητές του μαθήματος των Θρησκευτικών συνεχίζουν τη δουλειά τους. Ξέρουν καλά τη μέθοδο που θα οδηγήσει στο γκρέμισμα του οικοδομήματος της θρησκευτικής εκπαίδευσης, στην πλήρη κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Τελευταίο κρούσμα της επιχειρούμενης με κάθε τρόπο αποδόμησης των Θρησκευτικών το «κατέβασμα» από το Ψηφιακό Σχολείο των βιβλίων Θρησκευτικών.

Η Σύλληψη της Αγίας Άννης - ένα αφιέρωμα στην μητέρα της Παναγίας μας και γιαγιά του Χριστού

9 Δεκεμβρίου: η Σύλληψις της Αγίας Άννης

(η Παναγία συλλαμβάνεται με θαυμαστό τρόπο στα άγια σπλάγχνα της μητέρας της, της Άννας)
Για τον βίο της Αγίας Άννας, της μητέρας της Θεοτόκου και “γιαγιάς” του Χριστού, για την θαυμαστή σύλληψη της Θεοτόκου ένα αφιέρωμα με κείμενα και πολλές εικόνες.
Η αγία Άννα, ως στείρα που θαυματουργικά γέννησε σε πολύ μεγάλη ηλικία, χαρίζει παιδάκια σε πολλά άτεκνα ζευγάρια που με πίστη ζητούν

Προσευχή για την ατεκνία από την Αγία Άννα, μητέρα της Παναγίας

Η Εκκλησία σήμερα τιμά τη μνήμη της Αγίας Άννας και συγκεκριμένα τη σύλληψη της Παναγίας. Οι γονείς της Παναγίας κατάφεραν και απέκτησαν την Παρθένο Μαρία ύστερα από πολλά χρόνια και με συνεχή προσευχή.
Η Αγία Άννα αξιώθηκε να έχει τη μεγάλη τιμή και ευτυχία να αποκτήσει παιδί, μία μοναδική κόρη, τη μητέρα του Σωτήρα του κόσμου. Η Αγία Άννα παρακαλούσε τον Θεό να αποκτήσει ένα παιδί και έκανε συνεχώς την εξής προσευχή.

Εορτή του Αγίου Παταπίου στην Ι.Μ. Βεροίας (φωτογραφίες)

Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου το πρωί, εορτή του Αγίου Παταπίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε και το θείο λόγο στο βυζαντινό παρεκκλήσιο του Αγίου Παταπίου στη Βέροια.
Στο τέλος της θείας Λειτουργίας τελέστηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός.
Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία:
«Ἀγγέλων ἐφάμιλλος, ὁσίων ἰσο­­στάσιος, προφητῶν, ἀποστό­λων, μαρτύρων, ἱεραρχῶν συμμέ­το­χος πέλων, … ὑπέρ πάντων ἡμῶν πρέσβευε».

Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Άγιε του Θεού Εφραίμ Μεγαλομάρτυς, πρέσβευε υπέρ ημών

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ἐν ὄρει τῶν Ἀμώμων ὥσπερ ἥλιος ἔλαμψας, καί μαρτυρικῶς, θεοφόρε, πρός Θεόν ἐξεδήμησας, βαρβάρων ὑποστάς ἐπιδρομάς, Ἐφραίμ Μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ· διά τοῦτο ἀναβλύζεις χάριν ἀεί, τοῖς εὐλαβῶς βοῶσι· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σέ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή στη Ρωσία

Ο άγιος Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων

Από τον Συναξαριστή
Πυρσός ακτινοβολών άκτιστο φως, ο ονομαστός Πατήρ ημών Αμβρόσιος, το όνομα του οποίου υπενθυμίζει τη θεϊκή αθανασία, ήταν γόνος αρχοντικής και ισχυρής οικογένειας Ρωμαίων που είχαν ασπασθεί τον χριστιανισμό. 
Γεννήθηκε το 349 στα Τρέβηρα (σημ. Τρίερ στη Γερμανία), όπου ο πατέρας του είχε το υψηλό αξίωμα του έπαρχου της Γαλατίας. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, η μητέρα του επέστρεψε στη Ρώμη μαζί με τους τρεις ανήλικους γιους της Αμβρόσιο, Μαρκελλίνο και Σάτυρο, που

Συνέντευξη της κ. Αθηνάς Τσιρίδου για τα Άγια Λείψανα του Αγίου Γρηγορίου Ν. Καρβάλης

Το φως σε κάνει να συνειδητοποιείς τι είναι το σκοτάδι

"Ο άνθρωπος καλλιεργώντας την αρετή συνειδητοποιεί το βάθος της αμαρτίας, και όχι το ανάποδο".
Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης
------------------------
  • Ο ταπεινός καταλαβαίνει την βλάβη της υπερηφανείας.
  • Ο ανεξίκακος καταλαβαίνει την αστοχία της μνησικακίας.
  • Ο εγκρατής καταλαβαίνει την ρυπαρότητα της πορνείας.

Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης: «Όταν θα φύγω θα είμαι πιό κοντά σας. Μετά θάνατον καταργούνται οι αποστάσεις»

Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991) -  Ο Όσιος Γέρων Πορφύριος έζησε κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα (1906-1991) και έγινε ευρέως γνωστός για τον βίο και το έργο του από νεαρή ηλικία. Ανακηρύχτηκε Άγιος της Ορθοδοξίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στις 27 Νοεμβρίου 2013. #saint #porphyrios #mount #athos #αγιος #πορφυριος
Άγιε Πορφύριε, σε παρακαλώ, πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών.

Ὁ Στάρετς Βασίλειος τῆς σκήτεως Ποϊάνα Μάρουλουϊ, μέσα ἀπό τά μάτια τοῦ Ὁσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ

«Ὁ κοινός ὅλων διδάσκαλος καί ὁδηγός»

Ὁ στάρετς [1] Βασίλειος (ρουμ. Vasile de la Poiana Mărului) ἢ Βασίλειος ὁ Καρπάθιος (ρουμ. Vasile Carpatinul), ὑπῆρξε μία ἀπό τίς διαπρεπέστερες ἀσκητικές φυσιογνωμίες τοῦ 18ου αἰώνα. Σύμφωνα μέ τόν Ρουμάνο ἀρχιμανδρίτη Ἰωαννίκιο Μπαλάν [2], γεννήθηκε τό ἔτος 1692 στήν Πολτάβα (ρωσ. Полτава) τῆς Οὐκρανίας (Μικρᾶς Ρωσίας). 
Τήν ἐποχή πού ὁ ἐπιφανέστερος μαθητής του, ὁ Ὅσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκυ [3] μόναζε στίς Βλαχικές σκῆτες (1743-1746), τελοῦσε ἡγούμενος τῆς σκήτης Ποϊάνα Μάρουλουϊ (ρουμ. Poiana Mărului) τῆς Βλαχίας καί πνευματικός ὁδηγός καί "κοινός διδάσκαλος" ἕνδεκα πέριξ αὐτῆς σκήτεων, στά ρουμανικά ὄρη Μπουζάου (ρουμ. Buzău). 

Το ημερολόγιο του 2018 από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης

Πόσοι από εμάς δεν βρεθήκαμε 'επί κλίνης οδύνης' και πόσοι δεν σταθήκαμε έστω και μια στιγμή στη ζωή μας μπροστά στην εικόνα του Χριστού, της Παναγίας ή κάποιων αγίων, ανάβοντας ένα κεράκι και παρακαλώντας με δάκρυα στα μάτια, να μας ανακουφίσει από ψυχικό και σωματικό πόνο ή να μας γιατρέψει από μια σοβαρή ασθένεια;
Σε όλους εμάς που πιστεύουμε και εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στην προστασία ή βοήθεια των αγίων, έστω και στις δύσκολες στιγμές, είναι αφιερωμένο το ημερολόγιο για το έτος 2018, που έγραψε και επιμελήθηκε με ευαισθησία, ο έμπειρος αρχαιολόγος - ιστορικός του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη), Δρ. Παναγιώτης Καμπάνης. 

Δόξα Σοι, Χριστέ ο Θεός ημών, η ελπίς ημών, δόξα Σοι

Στάρετς Σάββας - Καθημερινοί Κανόνες

Καθημερινοί Κανόνες

1. Να είσαι δίκαιος και αμερόληπτος σε όλους μέχρι και για μικροπράγματα.
2. Ποτέ για κανένα να μην ξεγελάς ούτε καν για αστείο.
3. Να είσαι ανιδιοτελής ακόμα και για μικροπράγματα.
Αποτέλεσμα εικόνας για «ΣΤΑΡΕΤΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΗΣ» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩΣ
4. Να ψάχνεις την ευκαιρία, όπου είναι δυνατό, για να είσαι σε κάποιον χρήσιμος.
5. Σε όλα τα δυσάρεστα, να κρίνεις αυστηρότερα απ’ όλους τον εαυτό σου και να είσαι συγκαταβατικός με τους άλλους.